Temel Lise 10. Sınıf Takdir Teşekkür

Temel Lise 10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 10. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız takdir teşekkür hesaplama sayfası ile aşağıdaki formdan ders notlarınızı girerek dönem sonu not ortalamanızı ve takdir teşekkür belgesi alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Dil Anlatım: Örn. 70.50
Edebiyat: Örn. 70.50
Din Kültürü: Örn. 70.50
Tarih : Örn. 70.50
Coğrafya : Örn. 70.50
Matematik: Örn. 70.50
Fizik: Örn. 70.50
Kimya: Örn. 70.50
Biyoloji: Örn. 70.50
Yabancı Dil: Örn. 70.50
Görsel San-Müzik: Örn. 70.50
Seçmeli Dersler
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50

Temel Lise 10. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Temel Lise 10. sınıf ağırlıklı not ortalamasının nasıl bulunduğunu anlatalım. Temel Lise 10. sınıf dönem sonunda her bir dersin puanı ile dersin haftalık ders saati çarpılır. Her ders için bulunan çarpım sonuçları ayrı ayrı toplayın ve toplam haftalık ders saati toplamına bölün. Elde edilen sonuç Temel Lise 10. sınıf ağırlıklı dönem ortalamasıdır.

Temel Lise 10. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Hiçbir dersi zayıf olmayan ve dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85 ve yukarı olması halinde takdir, 70-85 arası olması halinde de teşekkür belgesi alırsınız.

Temel Lise 10. Sınıfta ağırlıklı ortalamayı en çok etkileyen üç ders vardır. Bu derslerden ilki matematik, ikincisi yabancı dil, üçüncüsü de Türk edebiyatı dersidir. Çünkü bu üç dersin haftalık ders saatleri fazladır. Bu gibi derslerin notlarının yüksek olması belge almanızı kolaylaştırır.

Temel Lise 10. Sınıf Zorunlu (Ortak) Dersler Nelerdir?

Temel Lise 10. sınıfında toplam 27 saat zorunlu ders vardır. Temel Lise 10. sınıf ortak dersleri; dil ve anlatım, türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, birinci yabancı dil, görsel sanatlar / müzik olmak üzere 11 tane ders vardır.

Temel Lise 10. Sınıf Seçmeli Dersleri Nelerdir?

Temel Lise 10. Sınıfında seçmeli dersleri; diksiyon ve hitabet, osmanlı türkçesi, astronomi ve uzay bilimleri, bilgi kuramı, demokrasi ve insan hakları, işletme, ekonomi girişimcilik, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, kur’an-ı kerim, hz. muhammed’in hayatı, temel dini bilgiler, alman edebiyatı, ingiliz edebiyatı, fransız edebiyatı, seçmeli beden eğitimi, sosyal etkinlik, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli müzik, sanat tarihi, drama, bilgi ve iletişim teknolojisi, proje hazırlama dersleridir. Temel Lise 10. Sınıf Seçmeli Ders saati haftada 7 saattir.

Temel Lise 10. sınıfında toplam haftalık ders saati toplamı 34 derstir. Rehberlik dersi de ayrıca 1 derstir.

Kimler Neler Demiş?